HOW TO WEAR

Novesta on POLYVORE

Do you know Polyvore? It’s a fantastic website with tons of inspiration. You can create your own profile (as a person or as a brand) and create your own boards with outfits. Of course NOVESTA also has one and every week you can find new ideas on how to wear your favourite canvas sneakers! And not only that, you can buy all the items from the collage straight from the web. Here is a selection of inspiration for the past month, visit Novesta’s polyvore account for more!

Poznáte Polyvore? Je to fantastická stránka, kde si vytvoríte svoj vlastný profil (či uź ako samoztatná osoba či značka) a tvoríte rôzne outfity. Samozrejme aj NOVESTA má ten svoj a každý týďneň tam pribudnú nové koláže, ktoré vás nielen inšpirujú ale dajú sa z nich produkty rovno zakúpiť. Tu je výber za posledný mesiac, ale na Polyvore profile Novesty toho nájdete ďaleko viac!

novesta-on-polyvore-6 novesta-on-polyvore-4 novesta-on-polyvore-3 novesta-on-polyvore-2 novesta-on-polyvore-1

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

[jr_instagram id='3']